2018. december 15. - Valér napja
Péntek
Min:0°
Max:0°
Szombat
Min:-1°
Max:0°
Vasárnap
Min:-4°
Max:0°
Hétfő
Min:-5°
Max:0°
Kedd
Min:-10°
Max:0°
Önkormányzat

Megkezdődött a sportcsarnok-támogatás gyűjtése - Képviselő-testületi Összefoglaló
2017-12-01 - Sikerült megállapodni az építendő többfunkciós sportcsarnok első TAO-támogatójával. A Puhi-Tárnok Kft. ötmillió forintot ajánlott fel a beruházáshoz a társasági adóból – jelentette be Vezér Mihály az idei utolsó, november 30-i ülésen.
A polgármester elmondta: más cégekkel is folynak a tárgyalások, és a helyi vállalkozásokhoz is felhívással fordult a város. Remélhetőleg még idén sikerül megállapodni az összesen 1,1 milliárd forintos TAO-pénzről.
Napirend előtt
Szinte minden képviselő áldott, békés karácsonyi ünnepeket és sikeres, boldog új évet kívánt a városlakóknak. Többen köszöntötték gyógyulás és visszatérése alkalmából Kovács Lajos bizottsági elnököt, aki balesete miatt mintegy két hónapig nem tudott részt venni az önkormányzati munkában.

Vezér Mihály arról számolt be, hogy a Magyar Turisztikai Szövetség Év települése díjjal ismerte el városunk kiemelkedő szereplését a Virágos Magyarországért Környezetszépítő Versenyen. A polgármester köszöntötte az idén 25 éves százhalombattai közalkalmazotti jubileumát ünneplő Till Erikát, a Városi Családsegítő és Gondozási Központ vezetőjét, és jutalomban részesítette Brün Erikát, Harmati Bettit, Hovonyecz Istvánt, valamint Miklós Lászlónét, aki hosszabb ideje tevékenykednek kitartóan a városi polgárőrség kötelékében. Vezér Mihály mindenkit arra kért, hogy vegyen részt a vasárnapi fénygyújtáson, amely ötkor kezdődik a főtéren, és tartalmas, szép programokat kínál minden korosztálynak.

Szalai Attila bejelentette, hogy a lakosság aktivitásának és Sinka László, Szél Pál, Klimsa Arthúr, Vezér Mihály kitartó közreműködésének köszönhetően előre lépés történt a Dunapart rendbetételének ügyében. Remélni lehet, hogy hamarosan elkezdődik a munka. A képviselő gratulált az Eötvös iskolának, amely előző napon ünnepelte alapítása 45. évfordulóját.

Nagy Balázs felhívta a képviselők figyelmét, hogy január 31-ig mindenkinek eleget kell tennie vagyonnyilatkozattételi kötelezettségének.

Szabó Attila bejelentette, hogy a Pest Megyei Közgyűlés szabadidős speciális kategóriában sportdíjjal ismeri el a Sérültekért Alapítvány munkáját. A kitüntetést december 15-én adják át a Megyeházán, a sportkarácsony keretében.

Szabó Zoltán a november 17-i budapesti ökoiskola-címek átadásáról tájékoztatott. Mint mondta, a színvonalas ünnepségen három battai intézmény a - SZISZKI, az I-es és a Kőrösi iskola is - átvehette az elismerést, amely a fenntarthatóság tekintetében az egész városnak jó hír. Nagyon jól sikerült a másnapi városi ökomenikus családi nap is, amelyet második alkalommal rendeztek meg a felekezetek. Az egyházügyi tanácsnok köszönetét fejezte ki a polgármesternek a támogatásért és a katolikus felekezetnek a támogató-szervező munkáért. A rendezvényen Bóna Zoltán országgyűlési képviselő mondott köszöntőt, Illéssy Mátyás atya hirdetett igét, és a Noé bárkája zenekar közreműködésével énekeltek egyházi dalokat a résztvevők. A reformátusok kézműves foglalkozást tartottak, a cserkészek főztek, focitorna, ugrálóvár, sorverseny színesítette a programot. A visszajelzések pozitívak, a szervezők szeretnék folytatni a rendezvényt, amelyen idén is nagyon sok gyerek és fiatal vett részt.

Sinka László alpolgármester kérte, hogy a testület foglalkozzon az óvárosi partfal-rekonstrukció hosszú távú megoldásával, ha szükséges, alkalmazzon a jelenleginél szigorúbb előírásokat, mivel nagy a bizonytalanság az építkezésekkel kapcsolatban. Szükségesnek tartja egy városi szintű szennyvízelvezetési rekonstrukció megvalósítását is, mivel vannak területek – így Óváros, illetve az egyre népesebb ipari park -, amelyeken nem megfelelő a rendszer működése, illetve növelni kell a kapacitást. Beszámolt a két fuijani kínai delegáció látogatásáról is, kiemelve, hogy a befektetői érdeklődés jelentős Magyarország, illetve városunk iránt.   

Török Sándor elmondta, hogy összesen 4965-en vettek részt a tüdőszűrésen, és közülük 724-en voltak 40 évnél fiatalabbak, akik után térítést biztosít az önkormányzat. Megtörtént a Pitypangos Óvoda óvárosi épülete fűtésének átalakítása. A SZÁKOM szakembereinek köszönhetően egy hete zavartalanul üzemel a rendszer. A szakbizottsági elnök felhívta a városlakók figyelmét, hogy a csapadékvíz-elvezető árkok karbantartása a kertes városrészekben az ingatlantulajdonsok feladata. Aki elhanyagolja, azt jelentős kár érheti, főként a következő csapadékos-havas-jeges időszakban. Hasonló a helyzet a síkosságmentesítéssel, amely a lakóingatlanok közvetlen környezetében a lakótelepen is a tulajdonosok dolga. Nagy bajokat lehet megelőzni vele! – figyelmeztetett a képviselő.

Fogyatékosellátás
Egyhangú döntés született arról, hogy egy évre további használatba adja az önkormányzat azt a Piac téri helyiséget, ahol Fogyatékosok Nappali Intézményét üzemeltet a Magyar Családokért Országos Egyesület. A helyiségben tizennégy felnőtt korú értelmileg akadályozott, halmozottan sérült, illetve autista ellátottal foglalkoznak, a támogatásért a nevükben is köszönetet mondott Illéssy Mátyás plébános, az egyesület elnöke. Nagy Balázs a feladat ellátását köszönte meg a város nevében.

Leállítják a projektet
Fenntartóként a "Matrica" Múzeum INTERREG Duna Transznacionális Programjának leállításáról döntött a képviselő-testület, miután véleményük szerint az önkormányzat nem kapott megfelelő tájékoztatást az intézménytől az európai uniós pályázat minden részletéről. A probléma abból adódott, hogy a nemzetközi projekt utófinanszírozása hathavi csúszásba került, amelyet a múzeum nem tudott saját költségvetéséből biztosítani. A testület arról határozott, hogy kivizsgálják, történt-e mulasztás a pályázatról szóló egyeztetés során. A téma februárban kerül újból napirendre.

Orvosok kellenek
Zárt ülésen fogadták el a helyi orvosi életpályamodellt, amelynek célja az ovosutánpótlás hosszú távú biztosítása a városban. Nagy Balázs elmondta, hogy a program szakmai menedzselését dr. Berzéki Ferencre, a SZEK főigazgatójára bízták.

Csarnoképítés
Ugyancsak zárt ülésen születtek határozatok az új, többfunkciós sportcsarnok építésével kapcsolatban. Nagy Balázs tájékoztatása szerint egyebek mellett arról döntöttek, hogy mivel a tervezett létesítmény elfoglalja a teniszpályák és a strandbejárat egy részét, új helyen építik meg a teniszpályákat a szabadidőközpont másik területén, valamint megbízták a Sporthalom kft. vezetőjét, hogy gondoskodjon nyárra provizórikus bejáratról a strandon és nyújtsa be a terveket az új fogadóépületre.

Támogatták a Magyarok Öröksége Alapítvány technikai jellegű pénzügyi kérelmét, és 900 ezer forinttal hozzájárultak a Forrás chilei turnéjának költségeihez.

Érdeklődés hiányában egyelőre levették a napirendről a volt TIGÁZ- és Szeles-telek értékesítését. Nagy Balázs bizottsági elnök hangsúlyozta: mivel közvagyonról van szó, nem lehet olcsóbban eladni az ingatlanokat, mint amennyibe az önkormányzatnak kerültek.

Megszüntetnek négy gyűjtőszigetet
Megszüntetik a Rózsák terén, a Fogoly és Csalogány utca sarkán, a Szabadság és Lehel utca sarkán, valamint a SPAR-parkolóban található szelektív gyűjtőszigetet, mivel a tárolókba jellemzően válogatás nélkül kerül a szemét, és sokan mindenféle hulladékuktól ezeken a helyszíneken szabadulnak meg. Mindez látványként leverő, a mentesítés költsége pedig évi több tízmillió forint. A négy gyűjtősziget helyét január 1-jéig rekultiválja az önkormányzat. A képviselő-testület arra kérte a jegyzőt, szorgalmazza, hogy a közterület-felügyelők szigorúan alkalmazzák az ötvenezer forintos bírságolást, amennyiben szabálytalan hulladéklerakást tapasztalnak.

Ötmillió forintos vissza nem térítendő támogatást nyújt a képviselő-testület a Magyar Úszó Szövetségnek ahhoz a nagyszabású budapesti gálához, amelyen a szervezet 110 éves fennállását fogják megünnepelni.  

Az ülésen döntöttek a polgármester és az önkormányzati tulajdonú cégek ügyvezetőinek év végi jutalmazásáról. Létszámarányosan félhavi juttatásnak és járulékainak megfelelő összeget biztosít a százhalombattai önkormányzat cégei és intézményei részére decemberben. A jutalomban a Százhalom Egészségügy Központ dolgozói is részesülnek. Differenciálásáról a munkahelyi vezetők dönthetnek.

Ifjúságpolitikai pályázat
Újból meghirdetik az ifjúságpolitikai támogatási keretre vonatkozó pályázatot. A rendelkezésre álló 1,9 millió forintra olyan szervezetek pályázhatnak, amelyek a 14-18 éves korosztálynak szerveznek szabadidős, kulturális, közösségi programokat. Jelentkezni január 2-ig lehet. A pályázati kiírást december 4-én teszik közzé a Battaneten.

Emelik a bérleti díjat
Tíz százalékkal megemelkedik a Korshak Kft. kezelésében álló főtéri önkormányzati lakások bérleti díja január 1-jétől. A cél, hogy a költségek a piaci árakhoz igazodjanak.
Szigetszentmiklós is csatlakozott az Érd és Térsége Regionális Önkormányzati Társuláshoz, ezért határoztak a társulási megállapodás módosításáról.

Elfogadták a Települési Arculati Kézikönyvet, amelynek létrehozását törvény írja elő. (A dokumentumot külön írásban fogja bemutatni a Hírtükör.)


AKTUÁLIS
2018-12-14 -
2018-12-14 - A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felvételt hirdet beosztott tűzoltó munkakörre. Minden érdeklődő jelentkezését várjuk, aki elkötelezett a hivatásos szolgálat iránt.
2018-12-13 - Nyilvános pályázat keretében, 5 évre bérbe adja a százhalombattai önkormányzat a Kodály sétány 26. alatti 50 négyzetméteres helyiséget.
LEGFRISSEBB HÍREINK
Szilveszteri futás
2018-12-14
A Sporthalom Kft. idén is várja a városlakókat közös, vidám, aktív óévbúcsúztatásra december 31-én, hétfő délután a Szent István téren.

Tánc: múlt, jelen, jövő
2018-12-14
Karácsonyváró műsorral ünnepelte alapításának 15. évfordulóját a Pesovár Ferenc Néptánc Suli december 9-én Százhalombattán. A gálaest második felében Levelek Kárpátaljáról címmel mutatta be közös táncszínházi előadását a Forrás Néptáncegyüttes és a Kárpátalja Táncegyüttes.

Két év haladékot kaptak a kúttulajdonosok
2018-12-14
Megszületett a döntés az engedély nélkül fúrt kutak engedélyeztetése ügyében. A belügyminisztériumi javaslatcsomagról december 12-én határozott az Országgyűlés. Két évvel meghosszabbították az engedélyeztetés határidejét.

Fokozott közbiztonság - Képviselő-testületi összefoglaló
2018-12-14
A közbiztonság javítása érdekében az önkormányzat megállapodást kötött a szabadidős járőrszolgálatra az Érdi Rendőrkapitányság Százhalombattai Rendőrőrsével. A képviselő-testület a többi között döntött a szociális területen működő egyesületek támogatásáról, terv készül az Erkel körúti kerékpárút meghosszabbítására, valamint jubileumi sorozattal ünnepli Százhalombatta a várossá nyilvánítás 50. évfordulóját.

Volt egyszer egy Százhalom
2018-12-14
Az idén húsz éves Faluvédő Egylet tizennégy család élettörténetét bemutató kötetet adott ki Volt egyszer egy Százhalom címmel. A kötet bemutatójára december 7-én, a Zenálkó Etel Közösségi Házban került sor. Az érdeklődőket Sinka László alpolgármester köszöntötte. Mint mondta, jó, hogy vannak köztünk olyanok, akik mernek vállalni valamit és tesznek is érte.

Családias karácsony
2018-12-14
Ünnepi hangulatban telt a december 13-i klubdélután az Óvárosi Nyugdíjas Klubban. A tagokat Sinka László alpolgármester, Klimsa Arthúr képviselő, valamint ovisok köszöntötték a közelgő ünnepek alkalmából a Zenálkó Etel Közösségi Házban.

Több helyen intenzív havazás lassíthatja a közlekedést
2018-12-14
Az Országos Meteorológiai Szolgálat riasztást adott ki az ország jelentős részére intenzív havazás és helyenként hófúvás veszélye miatt. A Magyar Közút a következő napokban minden emberi és gépi erőforrásával, 12 órás váltott műszakokban dolgozik a hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákon, ahol szükségeslehetséges, a megelőző sószórásról is gondoskodik. A közlekedőktől azt kérik, csak akkor induljanak útnak, ha előtte tájékozódtak az aktuális út- és látási viszonyokról.

Több mint négyezren vettek részt a tüdőszűrésen
2018-12-13
Több mint négyezer városlakó élt az ingyenes tüdőszűrés lehetőségével, amelyet az idei évben is biztosított az önkormányzat Százhalombattán. A vizsgálatokat a Törökbálinti Tüdőgyógyintézet mobil szűrőszolgálata végezte el október 29. és november 29. között a Százhalom Egészségügyi Központban.  

Óvárosi advent
2018-12-13
Óvárosban Vezér Mihály polgármester és Sinka László alpolgármester, a településrész képviselője várta közös fenyődíszítésre a városlakókat a Szent László téren december 12-én.

Fővárosi fellépés
2018-12-13
A Hagyományok Háza szervezésében a Corvin Téri Vásárban énekelt a százhalombattai Kőrösi iskola Bodzabogyók Énekegyüttese Násztorné Réczey Éva vezetésével.

Csapatmunka az ügyfelekért
2018-12-13
Karácsonyi köszöntésre hívta az önkormányzat a város volt és jelenlegi köztisztviselőit a Szekeres József Konferencia és Rendezvény Központba december 11-én. A város nevében Vezér Mihály polgármester kívánt kellemes ünnepeket nekik.

Mikulás-kupa
2018-12-12
Jó hangulatú versenyen mérték össze tudásukat a VUK SE növendékei a Városi Sportuszodában Százhalombattán december 8-án. A résztvevőket Vezér Mihály polgármester köszöntötte.

Harminc év és egy nagyon szép szakma
2018-12-12
December 1-jén volt harminc éve, hogy Pintérné Krizsán Erika a mai Százhalom Egészségügyi Központ, akkor Városi Egészségügyi Intézmény dolgozója lett. A kerek évforduló alkalmából beszélgettünk vele a rendelő és a szakma változásairól, közösség iránti elkötelezettségről és segítő szándékról, azokról az értékekről, amelyek valakit megtarthatnak egy úton.

Város szerte karácsony
2018-12-11
Ragyogó napsütésben díszítették fel a város karácsonyfáját az óvodások és a kisiskolások a Szent István téren december 10-én délelőtt Százhalombattán.

Utánpótlásfoci
2018-12-10
Negyedik helyen végzett a Százhalombattai VUK SE U11-es labdarúgócsapata a december 9-én, Törökbálinton megrendezett Aréna Mikulás Kupán.

Aranyos diákok a Tudósakadémián
2018-12-10
Mintegy 300 tehetséges biológus között a Százhalombattai Arany János Általános Iskola és Gimnázium kiválóságai is meghívást kaptak a Szegedi Tudósakadémiára. Az intézmény tanulói negyedik alkalommal vehettek részt az egyik legrangosabb országos középiskolai szakmai rendezvényen.

Ranglistavezetők a szeniorúszók
2018-12-10
Három arany-, három ezüst- és négy bronzérmet hozott el a százhalombattai VUK SE négy fős csapata  arról az évzáró szenior úszóversenyről, amelyet december 8-án rendeztek Budapesten, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem uszodájában.

Tókerülő vitorlás modellek
2018-12-10
Szép battai sikerek születtek a Csónakázó-tó hagyományos "Kék szalag" versenyén december 9-én. Forró Krisztián II., Forrai István VII., Kunvári Sándor pedig VIII. helyen végzett. Előző nap rendezték a szintén megszokott évvégi Mikulás Kupát MM hajóosztályban, amelyben a helyi modellezők nem voltak érdekeltek.

Befejeződött a Szent István templom rekonstrukciója
2018-12-07
Kívül-belül megújult a százhalombattai Szent István templom az elmúlt hónapokban. A munkálatok – amelyek során gyakorlatilag teljeskörű felújítást végeztek – mintegy négy és fél hónapig tartottak, a kivitelező MAVIT Kft. határidőre, november végén adta át az épületet.

Minden, ami kicsit vagy nagyon régi - Kipróbáltuk a Sandi Antik üzletét
2018-12-05
Nem lehet észrevétlenül elsétálni az újonnan nyílt régiség-antikvitás üzlet mellett a Városkapu üzletházban. Nem emlékszem, hogy valaha működött volna hasonló a városunkban. Kirakata és kínálata impozáns, mesés, titokzatos és csábító. Nemes Dóra írása.

Impresszum:
Kiadja: PROMOTION SERVICE Nonprofit Kft.
Címe: 2440 Százhalombatta Ifjúság útja 7.
Levelezés: 2441 Százhalombatta, Pf. 101.
Adószám: 11445395-2-13
Főszerkesztő: Kovács Attila
A szerkesztőség címe: Százhalombatta, Ifjúság útja 7. Polgárok Háza 514.
Tel./Fax: (23) 350-099;
Hirdetésszervezés: Darida-Mutafisz Viktória 06 70-413-0817
E-mail: hirtukor@mail.battanet.hu
Internet munkák: Fekete János
A weboldal tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. Bármely részének másolásával kapcsolatosan minden jog fenntartva.
Tilos az oldalon szereplő tartalmak elektronikus tárolása, feldolgozása, a tartalom kereskedelmi forgalomba hozatala.
Értesüléseket átvenni csak a forrásra való hivatkozással lehet.