2017. december 14. - Szilárda napja
Csütörtök
Min:2°
Max:7°
Péntek
Min:3°
Max:8°
Szombat
Min:0°
Max:5°
Vasárnap
Min:-1°
Max:2°
Hétfő
Min:-1°
Max:2°
Önkormányzat

Megkezdődött a sportcsarnok-támogatás gyűjtése - Képviselő-testületi Összefoglaló
2017-12-01 - Sikerült megállapodni az építendő többfunkciós sportcsarnok első TAO-támogatójával. A Puhi-Tárnok Kft. ötmillió forintot ajánlott fel a beruházáshoz a társasági adóból – jelentette be Vezér Mihály az idei utolsó, november 30-i ülésen.
A polgármester elmondta: más cégekkel is folynak a tárgyalások, és a helyi vállalkozásokhoz is felhívással fordult a város. Remélhetőleg még idén sikerül megállapodni az összesen 1,1 milliárd forintos TAO-pénzről.
Napirend előtt
Szinte minden képviselő áldott, békés karácsonyi ünnepeket és sikeres, boldog új évet kívánt a városlakóknak. Többen köszöntötték gyógyulás és visszatérése alkalmából Kovács Lajos bizottsági elnököt, aki balesete miatt mintegy két hónapig nem tudott részt venni az önkormányzati munkában.

Vezér Mihály arról számolt be, hogy a Magyar Turisztikai Szövetség Év települése díjjal ismerte el városunk kiemelkedő szereplését a Virágos Magyarországért Környezetszépítő Versenyen. A polgármester köszöntötte az idén 25 éves százhalombattai közalkalmazotti jubileumát ünneplő Till Erikát, a Városi Családsegítő és Gondozási Központ vezetőjét, és jutalomban részesítette Brün Erikát, Harmati Bettit, Hovonyecz Istvánt, valamint Miklós Lászlónét, aki hosszabb ideje tevékenykednek kitartóan a városi polgárőrség kötelékében. Vezér Mihály mindenkit arra kért, hogy vegyen részt a vasárnapi fénygyújtáson, amely ötkor kezdődik a főtéren, és tartalmas, szép programokat kínál minden korosztálynak.

Szalai Attila bejelentette, hogy a lakosság aktivitásának és Sinka László, Szél Pál, Klimsa Arthúr, Vezér Mihály kitartó közreműködésének köszönhetően előre lépés történt a Dunapart rendbetételének ügyében. Remélni lehet, hogy hamarosan elkezdődik a munka. A képviselő gratulált az Eötvös iskolának, amely előző napon ünnepelte alapítása 45. évfordulóját.

Nagy Balázs felhívta a képviselők figyelmét, hogy január 31-ig mindenkinek eleget kell tennie vagyonnyilatkozattételi kötelezettségének.

Szabó Attila bejelentette, hogy a Pest Megyei Közgyűlés szabadidős speciális kategóriában sportdíjjal ismeri el a Sérültekért Alapítvány munkáját. A kitüntetést december 15-én adják át a Megyeházán, a sportkarácsony keretében.

Szabó Zoltán a november 17-i budapesti ökoiskola-címek átadásáról tájékoztatott. Mint mondta, a színvonalas ünnepségen három battai intézmény a - SZISZKI, az I-es és a Kőrösi iskola is - átvehette az elismerést, amely a fenntarthatóság tekintetében az egész városnak jó hír. Nagyon jól sikerült a másnapi városi ökomenikus családi nap is, amelyet második alkalommal rendeztek meg a felekezetek. Az egyházügyi tanácsnok köszönetét fejezte ki a polgármesternek a támogatásért és a katolikus felekezetnek a támogató-szervező munkáért. A rendezvényen Bóna Zoltán országgyűlési képviselő mondott köszöntőt, Illéssy Mátyás atya hirdetett igét, és a Noé bárkája zenekar közreműködésével énekeltek egyházi dalokat a résztvevők. A reformátusok kézműves foglalkozást tartottak, a cserkészek főztek, focitorna, ugrálóvár, sorverseny színesítette a programot. A visszajelzések pozitívak, a szervezők szeretnék folytatni a rendezvényt, amelyen idén is nagyon sok gyerek és fiatal vett részt.

Sinka László alpolgármester kérte, hogy a testület foglalkozzon az óvárosi partfal-rekonstrukció hosszú távú megoldásával, ha szükséges, alkalmazzon a jelenleginél szigorúbb előírásokat, mivel nagy a bizonytalanság az építkezésekkel kapcsolatban. Szükségesnek tartja egy városi szintű szennyvízelvezetési rekonstrukció megvalósítását is, mivel vannak területek – így Óváros, illetve az egyre népesebb ipari park -, amelyeken nem megfelelő a rendszer működése, illetve növelni kell a kapacitást. Beszámolt a két fuijani kínai delegáció látogatásáról is, kiemelve, hogy a befektetői érdeklődés jelentős Magyarország, illetve városunk iránt.   

Török Sándor elmondta, hogy összesen 4965-en vettek részt a tüdőszűrésen, és közülük 724-en voltak 40 évnél fiatalabbak, akik után térítést biztosít az önkormányzat. Megtörtént a Pitypangos Óvoda óvárosi épülete fűtésének átalakítása. A SZÁKOM szakembereinek köszönhetően egy hete zavartalanul üzemel a rendszer. A szakbizottsági elnök felhívta a városlakók figyelmét, hogy a csapadékvíz-elvezető árkok karbantartása a kertes városrészekben az ingatlantulajdonsok feladata. Aki elhanyagolja, azt jelentős kár érheti, főként a következő csapadékos-havas-jeges időszakban. Hasonló a helyzet a síkosságmentesítéssel, amely a lakóingatlanok közvetlen környezetében a lakótelepen is a tulajdonosok dolga. Nagy bajokat lehet megelőzni vele! – figyelmeztetett a képviselő.

Fogyatékosellátás
Egyhangú döntés született arról, hogy egy évre további használatba adja az önkormányzat azt a Piac téri helyiséget, ahol Fogyatékosok Nappali Intézményét üzemeltet a Magyar Családokért Országos Egyesület. A helyiségben tizennégy felnőtt korú értelmileg akadályozott, halmozottan sérült, illetve autista ellátottal foglalkoznak, a támogatásért a nevükben is köszönetet mondott Illéssy Mátyás plébános, az egyesület elnöke. Nagy Balázs a feladat ellátását köszönte meg a város nevében.

Leállítják a projektet
Fenntartóként a "Matrica" Múzeum INTERREG Duna Transznacionális Programjának leállításáról döntött a képviselő-testület, miután véleményük szerint az önkormányzat nem kapott megfelelő tájékoztatást az intézménytől az európai uniós pályázat minden részletéről. A probléma abból adódott, hogy a nemzetközi projekt utófinanszírozása hathavi csúszásba került, amelyet a múzeum nem tudott saját költségvetéséből biztosítani. A testület arról határozott, hogy kivizsgálják, történt-e mulasztás a pályázatról szóló egyeztetés során. A téma februárban kerül újból napirendre.

Orvosok kellenek
Zárt ülésen fogadták el a helyi orvosi életpályamodellt, amelynek célja az ovosutánpótlás hosszú távú biztosítása a városban. Nagy Balázs elmondta, hogy a program szakmai menedzselését dr. Berzéki Ferencre, a SZEK főigazgatójára bízták.

Csarnoképítés
Ugyancsak zárt ülésen születtek határozatok az új, többfunkciós sportcsarnok építésével kapcsolatban. Nagy Balázs tájékoztatása szerint egyebek mellett arról döntöttek, hogy mivel a tervezett létesítmény elfoglalja a teniszpályák és a strandbejárat egy részét, új helyen építik meg a teniszpályákat a szabadidőközpont másik területén, valamint megbízták a Sporthalom kft. vezetőjét, hogy gondoskodjon nyárra provizórikus bejáratról a strandon és nyújtsa be a terveket az új fogadóépületre.

Támogatták a Magyarok Öröksége Alapítvány technikai jellegű pénzügyi kérelmét, és 900 ezer forinttal hozzájárultak a Forrás chilei turnéjának költségeihez.

Érdeklődés hiányában egyelőre levették a napirendről a volt TIGÁZ- és Szeles-telek értékesítését. Nagy Balázs bizottsági elnök hangsúlyozta: mivel közvagyonról van szó, nem lehet olcsóbban eladni az ingatlanokat, mint amennyibe az önkormányzatnak kerültek.

Megszüntetnek négy gyűjtőszigetet
Megszüntetik a Rózsák terén, a Fogoly és Csalogány utca sarkán, a Szabadság és Lehel utca sarkán, valamint a SPAR-parkolóban található szelektív gyűjtőszigetet, mivel a tárolókba jellemzően válogatás nélkül kerül a szemét, és sokan mindenféle hulladékuktól ezeken a helyszíneken szabadulnak meg. Mindez látványként leverő, a mentesítés költsége pedig évi több tízmillió forint. A négy gyűjtősziget helyét január 1-jéig rekultiválja az önkormányzat. A képviselő-testület arra kérte a jegyzőt, szorgalmazza, hogy a közterület-felügyelők szigorúan alkalmazzák az ötvenezer forintos bírságolást, amennyiben szabálytalan hulladéklerakást tapasztalnak.

Ötmillió forintos vissza nem térítendő támogatást nyújt a képviselő-testület a Magyar Úszó Szövetségnek ahhoz a nagyszabású budapesti gálához, amelyen a szervezet 110 éves fennállását fogják megünnepelni.  

Az ülésen döntöttek a polgármester és az önkormányzati tulajdonú cégek ügyvezetőinek év végi jutalmazásáról. Létszámarányosan félhavi juttatásnak és járulékainak megfelelő összeget biztosít a százhalombattai önkormányzat cégei és intézményei részére decemberben. A jutalomban a Százhalom Egészségügy Központ dolgozói is részesülnek. Differenciálásáról a munkahelyi vezetők dönthetnek.

Ifjúságpolitikai pályázat
Újból meghirdetik az ifjúságpolitikai támogatási keretre vonatkozó pályázatot. A rendelkezésre álló 1,9 millió forintra olyan szervezetek pályázhatnak, amelyek a 14-18 éves korosztálynak szerveznek szabadidős, kulturális, közösségi programokat. Jelentkezni január 2-ig lehet. A pályázati kiírást december 4-én teszik közzé a Battaneten.

Emelik a bérleti díjat
Tíz százalékkal megemelkedik a Korshak Kft. kezelésében álló főtéri önkormányzati lakások bérleti díja január 1-jétől. A cél, hogy a költségek a piaci árakhoz igazodjanak.
Szigetszentmiklós is csatlakozott az Érd és Térsége Regionális Önkormányzati Társuláshoz, ezért határoztak a társulási megállapodás módosításáról.

Elfogadták a Települési Arculati Kézikönyvet, amelynek létrehozását törvény írja elő. (A dokumentumot külön írásban fogja bemutatni a Hírtükör.)


LEGFRISSEBB HÍREINK
Város szerte karácsony
2017-12-13
Idén is Vezér Mihály polgármesterrel közösen díszítették fel a főtéren felállított hatalmas fenyőfát a százhalombattai óvodások és kisiskolások december 11-én. A gyerekeknek Mikola Péter előadóművész tartott zenés-táncos műsort, amelyet ők nagyon élveztek.

Számítástechnikai fejlesztés az iskolákban
2017-12-13
Régóta aktuális fejlesztést valósít meg a Klebelsberg Központ a Közép-magyarországi régióban, amelynek 650 köznevelési intézményébe 6,2 milliárd értékben 14 ezer számítógépet, hatezer laptopot és hétezer projektort szállítanak ki december 15-ig. A százhalombattai iskolákba összesen közel 50 millió forintos fejlesztés érkezett. 

Adventi koncert
2017-12-12
A Kőrösi Iskola Bodzabogyók Énekegyüttese és Kisbodzák Kamarakórusa egy rendkívül színvonalas, izgalmas és lélekemelő adventi koncerten énekelt a katolikus templomban a ChorusMatricanus Nőikarral, Násztor Eszterrel és Ávéd János szaxofonművésszel – 2017. december 9-én, szombaton este.

Kötik a bokrétát apró angyalkák
2017-12-12
Kortárs karácsonyi kórusművekből és autentikus népdalokból állított össze kifinomult, egységes és eredeti kompozíciót a Chorus Matricanus Nőikar december 9-i adventi koncertjén a százhalombattai Szent István templomban.

Karácsonyi ajándék az ERSTE-től - Háromszáz millió a sportcsarnokra
2017-12-11
Háromszáz millió forintos támogatást ajánlott fel az új százhalombattai sportcsarnok építésére az ERSTE Bank Hungary Zrt. bankadója terhére. 

Hagyományteremtő regatták
2017-12-11
Első alkalommal rendezték meg a vitorláshajómodellek Mikulás-kupáját és Kék Szalagját a Csónakázó-tavon, Százhalombattán december 9-10-én. 

Fordulatos mérkőzésen döntetlen a Veszprém ellen
2017-12-11
Hetedik helyről várta a folytatást az SZKE a Veszprémi KKFT ellen. Fordulatos mérkőzést láthattak, akik kilátogattak a Városi Szabadidő Központba december 9-én. Százhalombattai KE – Veszprémi KKFT 20-20 (8-13) 

Kupagyőztes lett Imre Milán a junior válogatottal
2017-12-11
Ezüstérmet szerzett Imre Milán, a VUK SE úszója a közép-európai országok junior találkozóján (Central European Countries Junior Meeting) december 8-10-én Romániában.

SZLK évadzáró
2017-12-11
Kétszer 25 perces kispályás meccsel búcsúztatta az évadot a Százhalombattai Labdarúgó Klub a lakótelepi sportközpont "buborékjában" december 8-án.

A kovácsműhely
2017-12-08
A Lakihegy Rádió Százhalombattai Stúdiójában készült el Fazekas István Dévai Bíró Mátyásról, a magyarországi reformáció első nagy alakjáról szóló hangjátéka december 6-án. A kovácsműhely című darabot Dörner György rendezte az Új Színház művészeinek közreműködésével. A tervek szerint karácsonykor mutatja be a Lakihegy, majd további, országos rádiócsatornákon is hallható lesz.

Éljen soká!
2017-12-07
Bográcsban főtt vacsorával, poharazgatással és nótázással ünnepelte fennállását a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének százhalombattai csoportja december 4-én. A találkozót a Szent István templom közösségi termében tartották, ahol 15 éve megalakultak.

Sulihét az I-esben
2017-12-07
Sulinapokat tartanak a héten a Százhalombattai I-es Számú Általános Iskolában. A programsorozat évről évre ismétlődő és új elemekből áll, a diákok igényeit felmérve alakítják ki.

A szeretet vámszedői
2017-12-07
Az egyedülálló időskorúak gyakran célpontjai az újra és újra felbukkanó bűnözőknek. Az "unokázós" csalásokra és a trükkös lopásokra hívja fel a figyelmet a rendőrség.

Mozgalmas év vége a lövészeknél
2017-12-07
Szinte minden hétvégén versenyeznek a Százhalombattai Lövészklub sportolói év végéig. Az országos sportesemények mellett válogatókon és nemzetközi versenyeken is indulnak.

Ígéretes jövő
2017-12-07
Több mint hatszáz érdeklődő számára tartott előadást a MOM Kulturális Központ Nagytermében és 122 ezer forintos támogatásban részesült a MOL Tehetségprogram keretében Násztor Eszter, a százhalombattai Eötvös iskola végzőse ősszel.

Győzelem a Tata otthonában
2017-12-07
Tatai AC – Százhalombattai KE 21-28 (9-14) december 2. A 11. forduló után hat győzelemmel és öt vereséggel, 12 ponttal a tabella hetedik helyén áll a Százhalombattai KE az NB I/B kézilabdabajnokság nyugati

Méhészegyesület alakult Sóskúton
2017-12-07
Közel hetven év után újból térségi méhészegyesület alakult Sóskúton december 1-jén. A szervezetet sóskúti, tárnoki és érdi méhészek hozták létre és további tagok csatlakozását várják a környékről.

A szellem napvilága - karácsonykor is
2017-12-06
Százhalombattán túlkínálat van képzőművészetből, miközben a képek már lakberendezési tárgyként sem divatosak. Sajnos.

Városi advent
2017-12-06
Karácsonyi vásárra és közös fadíszítésekre várja a városlakókat a százhalombattai önkormányzat a főtéren és a városi alközpontokban december folyamán.

Hagyományos ízek, családias környezet - Kipróbáltuk a Harcsa csárdát
2017-12-06
Házias ízek, családias légkör és kiszolgálás, mindez egy klasszikus piros abroszos étteremben. A Harcsa Csárda a minőségi ételek és a halas finomságok kedvelőinek is jó választás. Nemes Dóra írása.

Impresszum:
Kiadja: PROMOTION SERVICE Nonprofit Kft.
Címe: 2440 Százhalombatta Ifjúság útja 7.
Levelezés: 2441 Százhalombatta, Pf. 101.
Adószám: 11445395-2-13
Főszerkesztő: Kovács Attila
A szerkesztőség címe: Százhalombatta, Ifjúság útja 7. Polgárok Háza 514.
Tel./Fax: (23) 350-099;
Hirdetésszervezés: Darida-Mutafisz Viktória 06 70-413-0817
E-mail: hirtukor@mail.battanet.hu
Internet munkák: Fekete János
A weboldal tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. Bármely részének másolásával kapcsolatosan minden jog fenntartva.
Tilos az oldalon szereplő tartalmak elektronikus tárolása, feldolgozása, a tartalom kereskedelmi forgalomba hozatala.
Értesüléseket átvenni csak a forrásra való hivatkozással lehet.