2018. február 24. - Mátyás napja
Szombat
Min:-3°
Max:-1°
Vasárnap
Min:-11°
Max:-5°
Hétfő
Min:-11°
Max:-6°
Kedd
Min:-10°
Max:-7°
Szerda
Min:-16°
Max:-9°
Önkormányzat

Megkezdődött a sportcsarnok-támogatás gyűjtése - Képviselő-testületi Összefoglaló
2017-12-01 - Sikerült megállapodni az építendő többfunkciós sportcsarnok első TAO-támogatójával. A Puhi-Tárnok Kft. ötmillió forintot ajánlott fel a beruházáshoz a társasági adóból – jelentette be Vezér Mihály az idei utolsó, november 30-i ülésen.
A polgármester elmondta: más cégekkel is folynak a tárgyalások, és a helyi vállalkozásokhoz is felhívással fordult a város. Remélhetőleg még idén sikerül megállapodni az összesen 1,1 milliárd forintos TAO-pénzről.
Napirend előtt
Szinte minden képviselő áldott, békés karácsonyi ünnepeket és sikeres, boldog új évet kívánt a városlakóknak. Többen köszöntötték gyógyulás és visszatérése alkalmából Kovács Lajos bizottsági elnököt, aki balesete miatt mintegy két hónapig nem tudott részt venni az önkormányzati munkában.

Vezér Mihály arról számolt be, hogy a Magyar Turisztikai Szövetség Év települése díjjal ismerte el városunk kiemelkedő szereplését a Virágos Magyarországért Környezetszépítő Versenyen. A polgármester köszöntötte az idén 25 éves százhalombattai közalkalmazotti jubileumát ünneplő Till Erikát, a Városi Családsegítő és Gondozási Központ vezetőjét, és jutalomban részesítette Brün Erikát, Harmati Bettit, Hovonyecz Istvánt, valamint Miklós Lászlónét, aki hosszabb ideje tevékenykednek kitartóan a városi polgárőrség kötelékében. Vezér Mihály mindenkit arra kért, hogy vegyen részt a vasárnapi fénygyújtáson, amely ötkor kezdődik a főtéren, és tartalmas, szép programokat kínál minden korosztálynak.

Szalai Attila bejelentette, hogy a lakosság aktivitásának és Sinka László, Szél Pál, Klimsa Arthúr, Vezér Mihály kitartó közreműködésének köszönhetően előre lépés történt a Dunapart rendbetételének ügyében. Remélni lehet, hogy hamarosan elkezdődik a munka. A képviselő gratulált az Eötvös iskolának, amely előző napon ünnepelte alapítása 45. évfordulóját.

Nagy Balázs felhívta a képviselők figyelmét, hogy január 31-ig mindenkinek eleget kell tennie vagyonnyilatkozattételi kötelezettségének.

Szabó Attila bejelentette, hogy a Pest Megyei Közgyűlés szabadidős speciális kategóriában sportdíjjal ismeri el a Sérültekért Alapítvány munkáját. A kitüntetést december 15-én adják át a Megyeházán, a sportkarácsony keretében.

Szabó Zoltán a november 17-i budapesti ökoiskola-címek átadásáról tájékoztatott. Mint mondta, a színvonalas ünnepségen három battai intézmény a - SZISZKI, az I-es és a Kőrösi iskola is - átvehette az elismerést, amely a fenntarthatóság tekintetében az egész városnak jó hír. Nagyon jól sikerült a másnapi városi ökomenikus családi nap is, amelyet második alkalommal rendeztek meg a felekezetek. Az egyházügyi tanácsnok köszönetét fejezte ki a polgármesternek a támogatásért és a katolikus felekezetnek a támogató-szervező munkáért. A rendezvényen Bóna Zoltán országgyűlési képviselő mondott köszöntőt, Illéssy Mátyás atya hirdetett igét, és a Noé bárkája zenekar közreműködésével énekeltek egyházi dalokat a résztvevők. A reformátusok kézműves foglalkozást tartottak, a cserkészek főztek, focitorna, ugrálóvár, sorverseny színesítette a programot. A visszajelzések pozitívak, a szervezők szeretnék folytatni a rendezvényt, amelyen idén is nagyon sok gyerek és fiatal vett részt.

Sinka László alpolgármester kérte, hogy a testület foglalkozzon az óvárosi partfal-rekonstrukció hosszú távú megoldásával, ha szükséges, alkalmazzon a jelenleginél szigorúbb előírásokat, mivel nagy a bizonytalanság az építkezésekkel kapcsolatban. Szükségesnek tartja egy városi szintű szennyvízelvezetési rekonstrukció megvalósítását is, mivel vannak területek – így Óváros, illetve az egyre népesebb ipari park -, amelyeken nem megfelelő a rendszer működése, illetve növelni kell a kapacitást. Beszámolt a két fuijani kínai delegáció látogatásáról is, kiemelve, hogy a befektetői érdeklődés jelentős Magyarország, illetve városunk iránt.   

Török Sándor elmondta, hogy összesen 4965-en vettek részt a tüdőszűrésen, és közülük 724-en voltak 40 évnél fiatalabbak, akik után térítést biztosít az önkormányzat. Megtörtént a Pitypangos Óvoda óvárosi épülete fűtésének átalakítása. A SZÁKOM szakembereinek köszönhetően egy hete zavartalanul üzemel a rendszer. A szakbizottsági elnök felhívta a városlakók figyelmét, hogy a csapadékvíz-elvezető árkok karbantartása a kertes városrészekben az ingatlantulajdonsok feladata. Aki elhanyagolja, azt jelentős kár érheti, főként a következő csapadékos-havas-jeges időszakban. Hasonló a helyzet a síkosságmentesítéssel, amely a lakóingatlanok közvetlen környezetében a lakótelepen is a tulajdonosok dolga. Nagy bajokat lehet megelőzni vele! – figyelmeztetett a képviselő.

Fogyatékosellátás
Egyhangú döntés született arról, hogy egy évre további használatba adja az önkormányzat azt a Piac téri helyiséget, ahol Fogyatékosok Nappali Intézményét üzemeltet a Magyar Családokért Országos Egyesület. A helyiségben tizennégy felnőtt korú értelmileg akadályozott, halmozottan sérült, illetve autista ellátottal foglalkoznak, a támogatásért a nevükben is köszönetet mondott Illéssy Mátyás plébános, az egyesület elnöke. Nagy Balázs a feladat ellátását köszönte meg a város nevében.

Leállítják a projektet
Fenntartóként a "Matrica" Múzeum INTERREG Duna Transznacionális Programjának leállításáról döntött a képviselő-testület, miután véleményük szerint az önkormányzat nem kapott megfelelő tájékoztatást az intézménytől az európai uniós pályázat minden részletéről. A probléma abból adódott, hogy a nemzetközi projekt utófinanszírozása hathavi csúszásba került, amelyet a múzeum nem tudott saját költségvetéséből biztosítani. A testület arról határozott, hogy kivizsgálják, történt-e mulasztás a pályázatról szóló egyeztetés során. A téma februárban kerül újból napirendre.

Orvosok kellenek
Zárt ülésen fogadták el a helyi orvosi életpályamodellt, amelynek célja az ovosutánpótlás hosszú távú biztosítása a városban. Nagy Balázs elmondta, hogy a program szakmai menedzselését dr. Berzéki Ferencre, a SZEK főigazgatójára bízták.

Csarnoképítés
Ugyancsak zárt ülésen születtek határozatok az új, többfunkciós sportcsarnok építésével kapcsolatban. Nagy Balázs tájékoztatása szerint egyebek mellett arról döntöttek, hogy mivel a tervezett létesítmény elfoglalja a teniszpályák és a strandbejárat egy részét, új helyen építik meg a teniszpályákat a szabadidőközpont másik területén, valamint megbízták a Sporthalom kft. vezetőjét, hogy gondoskodjon nyárra provizórikus bejáratról a strandon és nyújtsa be a terveket az új fogadóépületre.

Támogatták a Magyarok Öröksége Alapítvány technikai jellegű pénzügyi kérelmét, és 900 ezer forinttal hozzájárultak a Forrás chilei turnéjának költségeihez.

Érdeklődés hiányában egyelőre levették a napirendről a volt TIGÁZ- és Szeles-telek értékesítését. Nagy Balázs bizottsági elnök hangsúlyozta: mivel közvagyonról van szó, nem lehet olcsóbban eladni az ingatlanokat, mint amennyibe az önkormányzatnak kerültek.

Megszüntetnek négy gyűjtőszigetet
Megszüntetik a Rózsák terén, a Fogoly és Csalogány utca sarkán, a Szabadság és Lehel utca sarkán, valamint a SPAR-parkolóban található szelektív gyűjtőszigetet, mivel a tárolókba jellemzően válogatás nélkül kerül a szemét, és sokan mindenféle hulladékuktól ezeken a helyszíneken szabadulnak meg. Mindez látványként leverő, a mentesítés költsége pedig évi több tízmillió forint. A négy gyűjtősziget helyét január 1-jéig rekultiválja az önkormányzat. A képviselő-testület arra kérte a jegyzőt, szorgalmazza, hogy a közterület-felügyelők szigorúan alkalmazzák az ötvenezer forintos bírságolást, amennyiben szabálytalan hulladéklerakást tapasztalnak.

Ötmillió forintos vissza nem térítendő támogatást nyújt a képviselő-testület a Magyar Úszó Szövetségnek ahhoz a nagyszabású budapesti gálához, amelyen a szervezet 110 éves fennállását fogják megünnepelni.  

Az ülésen döntöttek a polgármester és az önkormányzati tulajdonú cégek ügyvezetőinek év végi jutalmazásáról. Létszámarányosan félhavi juttatásnak és járulékainak megfelelő összeget biztosít a százhalombattai önkormányzat cégei és intézményei részére decemberben. A jutalomban a Százhalom Egészségügy Központ dolgozói is részesülnek. Differenciálásáról a munkahelyi vezetők dönthetnek.

Ifjúságpolitikai pályázat
Újból meghirdetik az ifjúságpolitikai támogatási keretre vonatkozó pályázatot. A rendelkezésre álló 1,9 millió forintra olyan szervezetek pályázhatnak, amelyek a 14-18 éves korosztálynak szerveznek szabadidős, kulturális, közösségi programokat. Jelentkezni január 2-ig lehet. A pályázati kiírást december 4-én teszik közzé a Battaneten.

Emelik a bérleti díjat
Tíz százalékkal megemelkedik a Korshak Kft. kezelésében álló főtéri önkormányzati lakások bérleti díja január 1-jétől. A cél, hogy a költségek a piaci árakhoz igazodjanak.
Szigetszentmiklós is csatlakozott az Érd és Térsége Regionális Önkormányzati Társuláshoz, ezért határoztak a társulási megállapodás módosításáról.

Elfogadták a Települési Arculati Kézikönyvet, amelynek létrehozását törvény írja elő. (A dokumentumot külön írásban fogja bemutatni a Hírtükör.)


AKTUÁLIS
2018-02-22 - Hat városi tulajdonú bérlakásra írt ki pályázatot a százhalombattai önkormányzat február 22-én. Hármat szociális, hármat pedig költségalapon kívánnak bérbe adni. Pályázni a Polgármesteri Hivatal Hatósági Irodájának Ügyfélszolgálatán beszerezhető vagy letölthető adatlapon lehet március 23-a 12 óráig.
2018-02-21 - Vezetékjavítás miatt szünetelni fog a melegvízszolgáltatás a Piac téren, Százhalombattán február 24-én (szombaton) reggel 6-tól február 26-án (hétfő) reggel 6-ig. A SZÁKOM a fogyasztók megértését kéri.
2018-02-21 - Az ünnepnap ellenére a  megszokott rendben végzi a szemétszállítást a SZÁKOM Nonprofit Kft. Százhalombattán március 15-én  (csütörtökön) és március 16-án (pénteken). Utóbbi napon a heti második szemétszállítás is elkezdődik a kertvárosi övezetben.
LEGFRISSEBB HÍREINK
Menetrendi tájékoztató február 26-ától
2018-02-22
Újabb fázisához érkezett a 40a vasútvonal felújítása, amely miatt február 26-ától 13 hónapon át teljes vágányzár mellett folytatódnak a Kelenföld és Érd-felső közötti szakasz pályafelújítási munkái. A Százhalombattát is érintő változásokról közleményben tájékoztatott a KTI Közlekedéstudományi Intézet központi közlekedésszervező irodája.

Fráziskésés
2018-02-22
Február 7-én eszébe jutott Bóna Zoltán országgyűlési képviselőnek, hogy Boldog Újévet kívánjon Százhalombatta lakosainak.

Mire számítsanak a vonattal utazók?
2018-02-20
A Budapest – Pusztaszabolcs vasútfejlesztés Százhalombattát érintő szakaszának aktuális helyzetéről és a várható változásokról, menetrendi módosításokról adott ki közleményt Vezér Mihály polgármester. 

Szécsi Noémi - Géra Eleonóra: A modern budapesti úrinő (1914-1939)
2018-02-20
1926, budapesti leánygimnázium.

Ez nagyon oké!
2018-02-20
A gokartversenyzés csúcskategóriájában is megméreti magát a százhalombattai pilóta, Kovács Zsombor az idei versenyszezonban.

Giri - Irány az EB!
2018-02-20
Mindhárom százhalombattai versenyző kvalifikálta magát azon az EB-válogató versenyen, amelyet Kiskunhalason rendeztek meg február 10-én.

Ezüstérmes lett a battai konyhafőnök
2018-02-20
A második legjobbnak ítélte a rangos szakmai zsűri a százhalombattai mesterszakács, Balázs Attila menüjét az Országos Közétkeztetési Szakácsverseny döntőjében, amelyet a SIRHA nemzetközi élelmiszeripari kiállítás keretében tartottak február 9-én.

Csak élni kell vele
2018-02-20
A betegségek megelőzéséről és gyógyításáról tart előadást a Barátság Kulturális Központban Szabó Gyuri bácsi március 20-án. A 90 éves "természettudós" még a nagyanyjától tanulta a népi gyógyászatot, és a család úgy tartja számon, hogy ő a huszonegyedik gyógyító a generációk sorában.

Háromszázan az Aranybálon
2018-02-20
Közel háromszázan vettek részt az Arany János iskola alapítványi bálján Százhalombattán február 10-én. A mulatság a hajnali órákig tartott. A bevétellel az intézménybe járó diákokat támogatja az Aranykapu Alapítvány.

Újdonságok a könyvtárban
2018-02-20
Lackfi János: SzóviharJoanne Harris: A St.Oswald fiúiskolaCharles Bukowski: MacskákEndó Súszaku: NémaságParag Khanna: Konnektográfia - A globális civilizáció jövőjének feltérképezéseChristopher Ryan - Cacilda Jethá: Hajnali szex - A modern szexualitás ősi gyökereiBerg Judit- Kertész Erzsi: A négy madár titkaSabina Colloredo: Nagymenők - Kleopátra, a sivatag királynőjeHarriet Ziefert: Olyan nincs, hogy a füleddel kóstolod meg az uborkát!Szokács Eszter: József - Bibliai történetek Hamvas Béla Városi Könyvtár, Százhalombatta, www.hbvk.hu.

Kezdődik a tekeszezon
2018-02-20
Megkezdődik a Budapest és Környéke Szabadidős tekebajnokság 2018-as szezonja a Battai Gurítók részére február 20-án Budapesten. A Tekergetők csapata ellen játszanak a Kelenföldi Erőmű tekepályáján.

Óvodai nyári szünet
2018-02-20
Döntött a százhalombattai önkormányzat szakbizottsága az óvodák nyári zárva tartásáról. Június 25-től július 20-ig a Szivárvány és a Napsugár, július 23-tól augusztus 17-ig a Kipp-Kopp, Százszorszép és Pitypangos óvoda tart szünetet.

Önkénteseket képeznek a "Matrica" Múzeumban
2018-02-19
Ingyenes képzéseket tart a százhalombattai "Matrica" Múzeum március és április folyamán azok számára, akik a jövőben szívesen dolgoznának az intézmény önkéntes idegenvezetői, foglalkozásvezetőiként. 

NB I/B férfi kézilabdabajnokság - Vereség idegenben
2018-02-19
AGROFEED ETO SZESE Győr - Százhalombattai KE 37-19 (16-10) február 18., 250 néző

Küzdelmes mérkőzések, három győzelem
2018-02-19
Hosszúra nyúlt pihenő után lépett újra pályára a Százhalombattai KE női kézilabdacsapata. A Pest megyei bajnokság A csoportjában szereplő gárda megnyerte két hazai és egy idegenbeli mérkőzését a tavaszi szezon nyitányaként.

Tenisz
2018-02-19
Második helyen végzett Anka Sára és Csibrák Antónia a Sólyomszem Kupa Eger kiemelt országos korosztályos versenyen L 12-ben február 10-12-én.

Marad a színvonal, épül az új sportcsarnok - Képviselő-testületi összefoglaló
2018-02-16
Egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület a város idei költségvetési rendeletét február 15-i ülésén Százhalombattán. A költségvetési bevételi oldalt 8,07 a kiadásit 11,15 milliárd forintra tervezték. A hiány nem akkora, amekkorának látszik – hangsúlyozta Nagy Balázs, a pénzügyi bizottság elnöke.

Itt és most az ősi önkifejezési eszközzel - Kipróbáltuk a rajzmeditációt
2018-02-16
A különböző meditációs technikák segítségével belső békét, kiegyensúlyozottságot, a hétköznapok nyugalmát érhetjük el. A Rajzmeditáció© felnőtteknek olyan kreatív foglalkozás, amellyel megérthetjük aktuális érzelmi-hangulati állapotunkat, feszültségeinket, problémáinkat, és közelebb kerülhetünk azok megoldásához, vagy a következő szükséges lépéshez. Előzetes rajztudást nem igényel. Nemes Dóra írása.

Az egyéni vállalkozók is jótékonykodhatnak
2018-02-16
Az egyéni vállalkozóknak az szja-bevallásukat idén február 26-áig kell összeállítaniuk és eljuttatniuk a NAV-hoz, ám az 1+1 százalékok sorsáról ők is május 22-éig dönthetnek. Bárki, aki személyijövedelemadó-bevallást ad jogosult az adójának 1+1%-áról rendelkezni. Az egyik 1%-ot regisztrált civil szervezetnek, a másik 1%-ot technikai számos bevett egyháznak, illetve a Nemzeti Tehetség Programnak ajánlhatják fel az adózók.

Kezdődik a tekeszezon
2018-02-16
Megkezdődik a Budapest és Környéke Szabadidős tekebajnokság 2018-as szezonja a Battai Gurítók részére február 20-án Budapesten. A Tekergetők csapata ellen játszanak a Kelenföldi Erőmű tekepályáján.

Impresszum:
Kiadja: PROMOTION SERVICE Nonprofit Kft.
Címe: 2440 Százhalombatta Ifjúság útja 7.
Levelezés: 2441 Százhalombatta, Pf. 101.
Adószám: 11445395-2-13
Főszerkesztő: Kovács Attila
A szerkesztőség címe: Százhalombatta, Ifjúság útja 7. Polgárok Háza 514.
Tel./Fax: (23) 350-099;
Hirdetésszervezés: Darida-Mutafisz Viktória 06 70-413-0817
E-mail: hirtukor@mail.battanet.hu
Internet munkák: Fekete János
A weboldal tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. Bármely részének másolásával kapcsolatosan minden jog fenntartva.
Tilos az oldalon szereplő tartalmak elektronikus tárolása, feldolgozása, a tartalom kereskedelmi forgalomba hozatala.
Értesüléseket átvenni csak a forrásra való hivatkozással lehet.