2018. június 19. - Gyárfás napja
Kedd
Min:21°
Max:24°
Szerda
Min:20°
Max:27°
Csütörtök
Min:20°
Max:27°
Péntek
Min:14°
Max:20°
Szombat
Min:17°
Max:23°
Önkormányzat

Megkezdődött a sportcsarnok-támogatás gyűjtése - Képviselő-testületi Összefoglaló
2017-12-01 - Sikerült megállapodni az építendő többfunkciós sportcsarnok első TAO-támogatójával. A Puhi-Tárnok Kft. ötmillió forintot ajánlott fel a beruházáshoz a társasági adóból – jelentette be Vezér Mihály az idei utolsó, november 30-i ülésen.
A polgármester elmondta: más cégekkel is folynak a tárgyalások, és a helyi vállalkozásokhoz is felhívással fordult a város. Remélhetőleg még idén sikerül megállapodni az összesen 1,1 milliárd forintos TAO-pénzről.
Napirend előtt
Szinte minden képviselő áldott, békés karácsonyi ünnepeket és sikeres, boldog új évet kívánt a városlakóknak. Többen köszöntötték gyógyulás és visszatérése alkalmából Kovács Lajos bizottsági elnököt, aki balesete miatt mintegy két hónapig nem tudott részt venni az önkormányzati munkában.

Vezér Mihály arról számolt be, hogy a Magyar Turisztikai Szövetség Év települése díjjal ismerte el városunk kiemelkedő szereplését a Virágos Magyarországért Környezetszépítő Versenyen. A polgármester köszöntötte az idén 25 éves százhalombattai közalkalmazotti jubileumát ünneplő Till Erikát, a Városi Családsegítő és Gondozási Központ vezetőjét, és jutalomban részesítette Brün Erikát, Harmati Bettit, Hovonyecz Istvánt, valamint Miklós Lászlónét, aki hosszabb ideje tevékenykednek kitartóan a városi polgárőrség kötelékében. Vezér Mihály mindenkit arra kért, hogy vegyen részt a vasárnapi fénygyújtáson, amely ötkor kezdődik a főtéren, és tartalmas, szép programokat kínál minden korosztálynak.

Szalai Attila bejelentette, hogy a lakosság aktivitásának és Sinka László, Szél Pál, Klimsa Arthúr, Vezér Mihály kitartó közreműködésének köszönhetően előre lépés történt a Dunapart rendbetételének ügyében. Remélni lehet, hogy hamarosan elkezdődik a munka. A képviselő gratulált az Eötvös iskolának, amely előző napon ünnepelte alapítása 45. évfordulóját.

Nagy Balázs felhívta a képviselők figyelmét, hogy január 31-ig mindenkinek eleget kell tennie vagyonnyilatkozattételi kötelezettségének.

Szabó Attila bejelentette, hogy a Pest Megyei Közgyűlés szabadidős speciális kategóriában sportdíjjal ismeri el a Sérültekért Alapítvány munkáját. A kitüntetést december 15-én adják át a Megyeházán, a sportkarácsony keretében.

Szabó Zoltán a november 17-i budapesti ökoiskola-címek átadásáról tájékoztatott. Mint mondta, a színvonalas ünnepségen három battai intézmény a - SZISZKI, az I-es és a Kőrösi iskola is - átvehette az elismerést, amely a fenntarthatóság tekintetében az egész városnak jó hír. Nagyon jól sikerült a másnapi városi ökomenikus családi nap is, amelyet második alkalommal rendeztek meg a felekezetek. Az egyházügyi tanácsnok köszönetét fejezte ki a polgármesternek a támogatásért és a katolikus felekezetnek a támogató-szervező munkáért. A rendezvényen Bóna Zoltán országgyűlési képviselő mondott köszöntőt, Illéssy Mátyás atya hirdetett igét, és a Noé bárkája zenekar közreműködésével énekeltek egyházi dalokat a résztvevők. A reformátusok kézműves foglalkozást tartottak, a cserkészek főztek, focitorna, ugrálóvár, sorverseny színesítette a programot. A visszajelzések pozitívak, a szervezők szeretnék folytatni a rendezvényt, amelyen idén is nagyon sok gyerek és fiatal vett részt.

Sinka László alpolgármester kérte, hogy a testület foglalkozzon az óvárosi partfal-rekonstrukció hosszú távú megoldásával, ha szükséges, alkalmazzon a jelenleginél szigorúbb előírásokat, mivel nagy a bizonytalanság az építkezésekkel kapcsolatban. Szükségesnek tartja egy városi szintű szennyvízelvezetési rekonstrukció megvalósítását is, mivel vannak területek – így Óváros, illetve az egyre népesebb ipari park -, amelyeken nem megfelelő a rendszer működése, illetve növelni kell a kapacitást. Beszámolt a két fuijani kínai delegáció látogatásáról is, kiemelve, hogy a befektetői érdeklődés jelentős Magyarország, illetve városunk iránt.   

Török Sándor elmondta, hogy összesen 4965-en vettek részt a tüdőszűrésen, és közülük 724-en voltak 40 évnél fiatalabbak, akik után térítést biztosít az önkormányzat. Megtörtént a Pitypangos Óvoda óvárosi épülete fűtésének átalakítása. A SZÁKOM szakembereinek köszönhetően egy hete zavartalanul üzemel a rendszer. A szakbizottsági elnök felhívta a városlakók figyelmét, hogy a csapadékvíz-elvezető árkok karbantartása a kertes városrészekben az ingatlantulajdonsok feladata. Aki elhanyagolja, azt jelentős kár érheti, főként a következő csapadékos-havas-jeges időszakban. Hasonló a helyzet a síkosságmentesítéssel, amely a lakóingatlanok közvetlen környezetében a lakótelepen is a tulajdonosok dolga. Nagy bajokat lehet megelőzni vele! – figyelmeztetett a képviselő.

Fogyatékosellátás
Egyhangú döntés született arról, hogy egy évre további használatba adja az önkormányzat azt a Piac téri helyiséget, ahol Fogyatékosok Nappali Intézményét üzemeltet a Magyar Családokért Országos Egyesület. A helyiségben tizennégy felnőtt korú értelmileg akadályozott, halmozottan sérült, illetve autista ellátottal foglalkoznak, a támogatásért a nevükben is köszönetet mondott Illéssy Mátyás plébános, az egyesület elnöke. Nagy Balázs a feladat ellátását köszönte meg a város nevében.

Leállítják a projektet
Fenntartóként a "Matrica" Múzeum INTERREG Duna Transznacionális Programjának leállításáról döntött a képviselő-testület, miután véleményük szerint az önkormányzat nem kapott megfelelő tájékoztatást az intézménytől az európai uniós pályázat minden részletéről. A probléma abból adódott, hogy a nemzetközi projekt utófinanszírozása hathavi csúszásba került, amelyet a múzeum nem tudott saját költségvetéséből biztosítani. A testület arról határozott, hogy kivizsgálják, történt-e mulasztás a pályázatról szóló egyeztetés során. A téma februárban kerül újból napirendre.

Orvosok kellenek
Zárt ülésen fogadták el a helyi orvosi életpályamodellt, amelynek célja az ovosutánpótlás hosszú távú biztosítása a városban. Nagy Balázs elmondta, hogy a program szakmai menedzselését dr. Berzéki Ferencre, a SZEK főigazgatójára bízták.

Csarnoképítés
Ugyancsak zárt ülésen születtek határozatok az új, többfunkciós sportcsarnok építésével kapcsolatban. Nagy Balázs tájékoztatása szerint egyebek mellett arról döntöttek, hogy mivel a tervezett létesítmény elfoglalja a teniszpályák és a strandbejárat egy részét, új helyen építik meg a teniszpályákat a szabadidőközpont másik területén, valamint megbízták a Sporthalom kft. vezetőjét, hogy gondoskodjon nyárra provizórikus bejáratról a strandon és nyújtsa be a terveket az új fogadóépületre.

Támogatták a Magyarok Öröksége Alapítvány technikai jellegű pénzügyi kérelmét, és 900 ezer forinttal hozzájárultak a Forrás chilei turnéjának költségeihez.

Érdeklődés hiányában egyelőre levették a napirendről a volt TIGÁZ- és Szeles-telek értékesítését. Nagy Balázs bizottsági elnök hangsúlyozta: mivel közvagyonról van szó, nem lehet olcsóbban eladni az ingatlanokat, mint amennyibe az önkormányzatnak kerültek.

Megszüntetnek négy gyűjtőszigetet
Megszüntetik a Rózsák terén, a Fogoly és Csalogány utca sarkán, a Szabadság és Lehel utca sarkán, valamint a SPAR-parkolóban található szelektív gyűjtőszigetet, mivel a tárolókba jellemzően válogatás nélkül kerül a szemét, és sokan mindenféle hulladékuktól ezeken a helyszíneken szabadulnak meg. Mindez látványként leverő, a mentesítés költsége pedig évi több tízmillió forint. A négy gyűjtősziget helyét január 1-jéig rekultiválja az önkormányzat. A képviselő-testület arra kérte a jegyzőt, szorgalmazza, hogy a közterület-felügyelők szigorúan alkalmazzák az ötvenezer forintos bírságolást, amennyiben szabálytalan hulladéklerakást tapasztalnak.

Ötmillió forintos vissza nem térítendő támogatást nyújt a képviselő-testület a Magyar Úszó Szövetségnek ahhoz a nagyszabású budapesti gálához, amelyen a szervezet 110 éves fennállását fogják megünnepelni.  

Az ülésen döntöttek a polgármester és az önkormányzati tulajdonú cégek ügyvezetőinek év végi jutalmazásáról. Létszámarányosan félhavi juttatásnak és járulékainak megfelelő összeget biztosít a százhalombattai önkormányzat cégei és intézményei részére decemberben. A jutalomban a Százhalom Egészségügy Központ dolgozói is részesülnek. Differenciálásáról a munkahelyi vezetők dönthetnek.

Ifjúságpolitikai pályázat
Újból meghirdetik az ifjúságpolitikai támogatási keretre vonatkozó pályázatot. A rendelkezésre álló 1,9 millió forintra olyan szervezetek pályázhatnak, amelyek a 14-18 éves korosztálynak szerveznek szabadidős, kulturális, közösségi programokat. Jelentkezni január 2-ig lehet. A pályázati kiírást december 4-én teszik közzé a Battaneten.

Emelik a bérleti díjat
Tíz százalékkal megemelkedik a Korshak Kft. kezelésében álló főtéri önkormányzati lakások bérleti díja január 1-jétől. A cél, hogy a költségek a piaci árakhoz igazodjanak.
Szigetszentmiklós is csatlakozott az Érd és Térsége Regionális Önkormányzati Társuláshoz, ezért határoztak a társulási megállapodás módosításáról.

Elfogadták a Települési Arculati Kézikönyvet, amelynek létrehozását törvény írja elő. (A dokumentumot külön írásban fogja bemutatni a Hírtükör.)


Felhivások
2018-06-18 -
Kedves Olvasóink és Partnereink! A kiadó Promotion Service Nonprofit Kft. és a fenntartó önkormányzat egyeztetése alapján a Százhalombattai Hírtükör nem jelenik meg nyomtatott formában július folyamán.
Nyári táborok
2018-04-17 -
A Százhalombattai Hírtükör online felületén idén is közzétesszük a helyi és környékbeli nyári táborokat, programokat. A szolgáltatással azoknak a szülőknek kívánunk segítséget nyújtani, akik szeretnék, hogy gyerekeik biztonságosan és tartalmasan töltsék a nyári szünidőt. A táborokat, programokat kínáló vállalkozások, szervezetek, magánszemélyek részére ingyenes megjelenési lehetőséget biztosítunk. Érdeklődni és jelentkezni május 10-éig lehet a hirtukor@mail.battanet.hu e-mail címen, illetve a 06 30 361 8050-es telefonszámon.
AKTUÁLIS
2018-06-18 -
2018-06-18 -
2018-06-15 - Módosított menetrend szerint közlekednek a mellékletben szereplő vonatok a Kelenföld – Érd felső állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a Budapest – Székesfehérvár és a Budapest – Pusztaszabolcs vasútvonalon június 16-tól augusztus 22-ig – tájékoztatott a MÁV-START Zrt.
LEGFRISSEBB HÍREINK
Hágókon innen és túl
2018-06-19
Kárpátalja lesz a díszvendége az idei, immár 25. Summerfest Nemzetközi Folklórfesztivál és Népművészeti Vásárnak Százhalombattán augusztus 12 és 22. között.

Kipróbáltuk az Ökobubit - Mozgó, környezetbarát autókozmetika
2018-06-19
"Környezettudatosan kitakarítjuk az autót, miközben a tulajdonos hátra dőlhet a karosszékében, vagy a családjával lehet" – egy ilyen szépen összerakott mondat mögött felsejlik a marketinges múlt. Új vállalkozás kínálja szolgáltatásait Százhalombattán. Az Ökobubi csapata állítja, minimális anyagfelhasználással, maximálisan környezetbarát módszerekkel takarítanak gépkocsikat. László Ani írása.

Iciri-piciri tekergők
2018-06-19
Családi nappal ünnepelték első együtt töltött nevelési évüket a Kipp-Kopp Óvoda legkisebbjei. Felejthetetlen napot töltöttek együtt a Zsiráf csoportba járó kisgyerekek az óvónénik és szüleik társaságában június 2-án, szombaton.

Tenisz - Cél a bent maradás
2018-06-19
Az élmezőnyben versenyezhet a következő bajnokságban a Százhalombattai VUK SE felnőtt női teniszcsapata. A zömében középiskolás lányok veretlenül nyerték meg az NB I-es bajnokságot. Róluk és a sportággal kapcsolatos egyéb aktualitásokról Dénes Tibor szakosztályvezetővel beszélgettünk.

Aranyszív
2018-06-19
Tizenötödik alkalommal rendezte meg Aranyszív-napi ünnepségét a százhalombattai Sérültekért Alapítvány a Gátőrházban június 16-án. A gálán Aranyszív-díjjal tüntetik ki azokat, akik országosan vagy helyi szinten kiemelkedően segítik a fogyatékkal élő emberek életét.

Szlovéniában és Horvátországban az Eötvös-diákok
2018-06-18
Az iskolákban a június általában az osztálykirándulások időszaka.

Győzelem a Kupán
2018-06-18
Kunvári Sándor első, Schulek János pedig harmadik helyezést ért el a 40 éves RG65 hajóosztálynak rendezett Tata Kupán június 17-én az Öreg-tavon.

Tisztújítás az MSZP-nél
2018-06-15
Megtartotta a városi szervezet tisztújító taggyűlését az MSZP százhalombattai tagsága.

Csillagtúrák Ausztriában, Salzburg környékén
2018-06-15
A varázslatos Salzkammergut ragyogóan kék vizű tavaival, alpesi jellegű hegyeivel, sóbányáival, barlangjaival méltán Ausztria legnépszerűbb turisztikai célpontja. A különböző méretű szebbnél szebb tavak számtalan lehetőséget kínálnak a látogatóknak, legyen az hajókázás, fürdőzés vagy csak ücsörgés valamelyik tó partján. A gyönyörű, változatos hegyvidéki táj tavasztól őszig vonzza a természet szerelmeseit.

Bizottsági ülések
2018-06-14
Jövő héten tartják képviselő-testületi ülés előtti tanácskozásaikat a százhalombattai önkormányzat szakbizottságai. A meghívókat a tervezett napirendekkel:A Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság üléseAz Ifjúsági, Sport, Kulturális és Közrendi Bizottság üléseA Gazdálkodási, Pénzügyi és Integrációs Bizottság üléseAz Egészségügyi, Oktatási és Szociális Bizottság ülése

Hasznos tippek az M7-es autópályán közlekedőknek a nyári hónapokra
2018-06-14
Pénteken vége a tanítási időszaknak, ezzel együtt beindul a nyári idegen- és közúti forgalom az M7-es autópályán hétvégenként. A torlódások és balesetek ilyenkor gyakoriak a Balatonra vezető gyorsforgalmi úton, az üzemeltető Magyar Közút Nonprofit Zrt. ezért több hasznos tippel is szolgál a közlekedőknek, hogy az utazásuk kellemes és stresszmentes legyen.

Fitt és most - Kipróbáltuk a zumbát
2018-06-14
Sokszor találkoztam a zumba nevével, sőt, bemutatót is láttam már, de soha nem gondoltam, hogy zumbaórákra kellene járnom. Egészen mostanáig, amikor kiskamasz lányaimmal közösen végezhető és élvezhető mozgásformát kerestem. Így találtam rá Miller Klára zumbaoktatóra, akinek foglalkozása első alkalommal szerelemmé vált. Nemes Dóra írása.

Gyökerek és szárnyak
2018-06-14
Különlegesen gazdag, több évtizedes szakmai munkásságáért Bonis Bona 2018 "Kiváló Tehetségsegítő" Díjat vehetett át Szigetvári József, a Barátság Kulturális Központ igazgatója, a Forrás Néptáncegyüttes, a Pesovár Ferenc Néptánc Suli és a Summerfest alapítója, vezetője június 8-án a Pesti Vigadó Dísztermében.

Tévedésben vagyunk, ha az időt vesszük komolyan
2018-06-14
"Időhirdetés – Magyarország 2050" címmel rendezett beszélgetést a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének százhalombattai csoportja június 13-án a "Matrica" Múzeumban. A rendezvényen részt vett Jakab-Köves Gyopárka író és férje, Jakab Bálint református lelkész. A meghívottakkal Tóth Ernő, a KÉSZ helyi vezetője beszélgetett.

Az alábbi sajnálatos esemény történt velem!
2018-06-14
Ma délután 17:15' és 17:45' közötti időben a Százhalombattai városkapu üzletház parkolójában az idő alatt míg vásároltam valaki gyalázatos módon megrongálta az autóm bal első ajtaját.

Kitűnő bizonyítvánnyal ajándékutazás a Gyermekvasúton
2018-06-14
Nem kell fizetniük az utazásért szombattól július közepéig a budapesti kisvasúton azoknak az általános és középiskolás tanulóknak, akik a jegyváltáskor bemutatják kitűnő bizonyítványukat.

A Nívea pályázat nyertesei
2018-06-14
"A természet varázsát ontja bőven..." (Shakespeare) Raczkó Tamásné hívta fel a figyelmemet a NIVEA - "Karolj fel egy családot" című pályázatára, amelyet az Óvodapedagógusok Országos Szakmai Egyesülete gondoz.

Estére csendesedett el az ovi
2018-06-12
Színes, ötletes, tartalmas összejövetellel zárult a százhalombattai Napsugár Óvoda jubileumi rendezvénysorozata június 7-én. Az alapítás ötvenedik évfordulója alkalmából egy KRESZ-pályával és egy hatalmas mandalával is gazdagodott az intézmény.

Tréfás évadzáró
2018-06-12
Még az előtéri ülőbútorokat is be kellett állítani a Canticum Novum évadzáró koncertjére június 8-án a BKK kamaratermében. Több mint százharmincan voltak kíváncsiak a százhalombattai vegyeskar és a dunavarsányi Kantátika Férfikar közös produkciójára, amelynek témája örökzöld, férfi és a nő kapcsolata volt.

Új portréfilm Csoóri Sándorról
2018-06-12
Az utóbbi évek egyik legkülönösebb és a népköltészet hatásainak vizsgálata szempontjából talán mindezidáig legátfogóbb dokumentumfilmje készült el Csoóri Sándorról a Halom Televízió százhalombattai stúdiójában.

Impresszum:
Kiadja: PROMOTION SERVICE Nonprofit Kft.
Címe: 2440 Százhalombatta Ifjúság útja 7.
Levelezés: 2441 Százhalombatta, Pf. 101.
Adószám: 11445395-2-13
Főszerkesztő: Kovács Attila
A szerkesztőség címe: Százhalombatta, Ifjúság útja 7. Polgárok Háza 514.
Tel./Fax: (23) 350-099;
Hirdetésszervezés: Darida-Mutafisz Viktória 06 70-413-0817
E-mail: hirtukor@mail.battanet.hu
Internet munkák: Fekete János
A weboldal tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. Bármely részének másolásával kapcsolatosan minden jog fenntartva.
Tilos az oldalon szereplő tartalmak elektronikus tárolása, feldolgozása, a tartalom kereskedelmi forgalomba hozatala.
Értesüléseket átvenni csak a forrásra való hivatkozással lehet.